האזהרה שהזהרנו מלבלול מנחת שוטה בשמן, הוא אמרו יתעלה: "והביא את קרבנה עליה וגו' לא יצק עליו שמן" (במדבר ה, טו);

ואם הקריבה בשמן - לוקה.