האזהרה שהזהרנו מלתן שמן במנחת חוטא, הוא אמרו יתעלה: "לא ישים עליה שמן" (שם ה, יא);

ומי שנותן עליה שמן - לוקה.