האזהרה שהזהרנו מלהקריב קרבנות הגוים אם הם בעלי מומין, לא נאמר כיון שהוא גוי יקרב בעדו בעל מום. והוא אמרו יתעלה: "ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה" (ויקרא כב, כה). ומי שעבר והקריבו - לוקה גם כן.