האזהרה שהזהרנו מלשחוט בעלי מומין לשם קרבן, הוא אמרו יתעלה בבעלי מומין: "לא תקריבו אלה לה'" (שם, כב),

ולשון ספרא: "לא תקריבו אלה לה'" - משום בל תשחוט.