האזהרה שהזהרנו מלהקדיש בעלי מומין לגבי מזבח, הוא אמרו יתעלה: "כל אשר בו מום לא תקריבו" - משום בל תקדיש.