הציווי שנצטווינו לשבות ביום העצרת, הוא אמרו: "וקראתם בעצם היום הזה מקרא-קדש" (ויקרא כג, כא).