הציווי שנצטווינו בשביתה ביום השביעי של חג הפסח, הוא אמרו: "וביום השביעי מקרא-קדש" (שמות יב,טז).