שליטה עצמית היא היסוד להתמדה. התמדה שכוללת את כל ששת המידות הקודמות היא אכן עדות לרוממות של הרוח האנושית.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני מבטא את ההתמדה שבי בצורה מכובדת? האם התמדתי מוציאה את הטוב שבי? ברגעי קושי וסכנה, האם אני מתנהג כבן מלך וצועד בראש זקוף, בוטח בכוחות האלוקיים שבי או האם אני נרתע ונרעד?

האתגר היומי

הילחם למען מטרה נעלית.