התקשרות מהווה מרכיב חיוני בהתמדה, והיא מבטאת מחויבות בלתי מסויגת לאדם או לענין אליו אתה מקושר.

מחויבות זו תעזור לך לשאת ולסבול כדי לשמור על אותה התקשרות .

ללא התקשרות, גם התמדה לא תישמר.

האתגר היומי

עליך להתקשר מידית לענין חדש או לאדם חדש. בכך תממש את החלטתך החדשה.