בחן את מידת העוצמה והבטוי שבהתמדתך.

לכל אחד מאתנו כח רצון ויכולת החלטה, ביכולתנו לשאת ולסבול הרבה מעבר למה שאנו מדמיינים, ולהשרד גם בנסיבות קשות ביותר.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני עקבי? האם ניתן לסמוך עלי? מדוע, על – אף שנתנו לי כח רצון וכח החלטה, בכל זאת אני נמנע מלנצל אותם? האם אני חושש להתמודד עם כח ההתמדה שלי? האם אני חושש מכשלון כתוצאה מהתחיבויות רבות מדי? אם כן, מדוע? האם זה כתוצאה ממשבר שעבר עלי? האם אני חושש ליפול בפח כתוצאה מהתחיבויות? אם כן, מדוע? האם אני מנצל את כח הסבל שלי למטרות שאינן חיוביות? האם אני מפחית מערכה של יכולתי לסבול?

האתגר היומי

השתדל לפתח הרגל טוב חדש.