בדוק האם ההתמדה שלך היא מבוקרת, בעלת אופי בונה ויצרני, והאם היא מכוונת ליעדים מעשיים.

שאלות לבחינה עצמית

האם ההתמדה וההחלטיות שבי מכוונים ליצירת הרגלים טובים ולשבירת כאלו שאינם טובים?

האם כושר התמדתי נובע מתוך עמדה של חוזק או של חולשה? האם הוא נובע ממניע פנימי או שהיא רק אמצעי הגנה (כנגד גורמי חוץ)? האם התמדתי היא בעלת הרס עצמי ונובעת מחוסר ההחלטיות שבי?

האתגר היומי

השתדל בכל יום לשרש הרגל שלילי שלך.