Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

מדריך ליום כיפור

מה עושים בערב יום כיפור? כיצד עורכים כפרות? מה עושים ביום כיפור, וכיצד נראה המחזור של יום הכיפורים? כאן תוכלו למצוא את התשובות לשאלותיכם

מה עושים בערב יום כיפור
הדינים והמנהגים בקצרה
אוכלים שתי סעודות, מקיימים את מנהג ה"כפרות", נותנים צדקה ועוד. כאן תמצאו את כל מנהגי ערב יום הכיפורים
כיצד עורכים
מנהג הכפרות הוא מנהג עתיק יומין. כאן תוכלו לקרוא מדוע וכיצד מקיימים את המנהג.
מה עושים ביום כיפור?
צמים, לובשים בגדי לבן ומקדישים את היום לחרטה ותשובה על החטאים שביצענו במשך השנה החולפת.
הכול על תפילות יום כיפור
רוצים לדעת מה כתוב במחזור עב הכרס? לפניכם סקירה קצרה אך מקיפה על תפילות היום הקדוש
רוצים לדעת מה כתוב במחזור עב הכרס? לפניכם סקירה קצרה אך מקיפה על תפילות היום הקדוש
מה עושים במוצאי יום כיפור
למוצאי יום כיפור יש דינים ומנהגים מיוחדים. כאן תוכלו ללמוד מהם
בחנו את עצמכם: מה אתם יודעים על יום כיפור?
10 שאלות על המושגים והמצוות של היום הקדוש בשנה. כמה תשובות נכונות תקבלו?
מדוע תוקעים בשופר במוצאי יום כיפור?
והאם זה נכון שהצום נגמר רק אחרי ששומעים את התקיעה?
עד כמה חשוב ללכת לבית הכנסת ביום כיפור?
שאלה: אני גרה בחו"ל, ובית חב"ד נמצא במרחק של כ-10 קילומטר מהבית שלי. אם אלך לבית הכנסת ביום כיפור, אני חוששת שאהיה צמאה. האם מותר לשתות לצורך ההליכה, או שעדיף להישאר בבית
למה מדליקים נר נשמה בערב יום כיפור?
בערב יום כיפור מדליקים כמה סוגי נרות: נרות יום הכיפורים, נר הכבוד, נר החיים ונר נשמה. היכנסו לכתבה ותלמדו על כולם
7 דברים שחשוב לדעת ליום כיפור 2019!
מה \עושים ומה לא עושים ביום הקדוש של השנה
מתי חל יום כיפור בשנת 2019? מתי עורכים כפרות, מתי מדליקים נרות ומה מברכים על הדלקת הנרות? מתי תוקעים בשופר? דברים שחשוב לדעת לקראת יום כיפור 2019
למה לובשים לבן ביום כיפור?
ביום כיפור לובשים בגדים לבנים, כדי להידמות למלאכים טהורים ורוחניים.
למה נותנים
ה"מלקות" בערב יום כיפור אינן עונש על העבירות. זהו מנהג שנועד לעורר לתשובה לקראת כניסת היום הקדוש.
למה אומרים
ביום כיפור אלוקים מכפר גם על החיים וגם על נשמות המתים. לכם מזכירים את נשמות הנפטרים ומתפללים עליהם ביום כיפור.
תפילת נעילה: מה זה?
יום אחד, חמש תפילות – סיפורה של תפילה שמתפללים רק פעם אחת בשנה: "תפילת נעילה". זו התפילה שחותמת את יום כיפור ומכריעה את הדין בשמים.
חטא העגל, הלוחות השניים והמחילה: מה קרה ביום כיפור?
לאחר מתן תורה בני ישראל חטאו בחטא העגל, ומשה רבינו עלה להר סיני לחלות את פני השם ולהתחנן בפניו שימחל לעם ישראל על החטא. בעשירי בתשרי אלוקים סלח לעם ישראל, ומאז נקבע היום הזה לדורות כיום סליחה ומחילה.
למה מבקשים סליחה לפני יום כיפור?
אלוקים לא סולח על העבירות שבין אדם לחברו אם הפוגע לא מתנצל ומבקש את סליחתו של הנפגע. וכשכולם מוחלים ומשלימים אחד עם השני, השטן לא יכול לקטרג ביום כיפור.
מדוע אסור לנעול נעלי עור ביום כיפור?
התורה מצווה שביום כיפור "תענו את נפשותיכם". חז"ל למדו שעינוי הוא לצום וכן להימנע מסיכה, רחיצה, קיום יחסי אישות ונעילת נעלי עור.
מדוע טובלים במקווה בערב יום כיפור?
הטבילה במקווה בערב יום כיפור מטהרת אותנו כמו מלאכים, וגם מסמלת את החזרה בתשובה, כמו טבילת הטהרה של גר.