שאלה:

למה כולם מבקשים סליחה אחד מהשני לפני כיפור? זה כתוב בתורה?

תשובה:

זה לא בדיוק כתוב בתורה, אבל בלי זה – יחסר לנו משהו חשוב מאד ביום כיפור.

יום כיפור הוא יום מיוחד, שמעניק לכל אחד הזדמנות להתנקות מהחטאים ולהתחיל הכול מחדש. אבל יש דברים שאפילו יום כיפור לא יכול לתקן. אלוקים מצדו סולח על עבירות כמו חילול שבת ואכילת מאכלים לא כשרים; אבל על עבירות שבין אדם לחברו – כמו לשון הרע וגניבה – אלוקים לא סולח עד שמי שפגענו בו, ברכושו, בגופו או בנפשו, יסלח לנו.

כמו שאומר הפסוק על יום כיפור: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם"1 – כלומר, אלוקים מכפר ביום הזה רק על חטאים שהם 'בינינו לבינו', לא בינינו לבין זולתנו.

יותר מזה: אם מישהו יחזיק בלב כעס או טינה כלפי מישהו ביום כיפור, השטן יוכל לעמוד ולקטרג על עם ישראל, ולומר לאלוקים: ראה, בינם לבין עצמם הם לא מסוגלים לסלוח אחד לשני, אז גם אתה אל תסלח להם! אבל כשכולם מוחלים בלב שלם ומשלימים אחד עם השני באהבה, פיו של השטן נסתם והוא מוכרח להודות שבני ישראל זכים ונקיים מכל אשמה – ואז אלוקים בוודאי סולח על כל העבירות2.

מסיבה זו, לפני יום כיפור, צריך לגשת לכל מי שפגענו בו, להתנצל ולבקש סליחה. רק כך נגיע ליום הקדוש נקיים ומוכנים לפתוח דף חדש.

למה מדליקים נר נשמה בערב יום כיפור?

איך מבקשים מחילה?

קודם כל, חשוב לדעת שפגיעה היא לא רק במקרה של נזק לרכוש או פגיעה פיזית, השם ישמור. אפילו הקנטה קלה היא פגיעה לכל דבר וחייבים לבקש עליה מחילה לקראת יום כיפור!

בקשת המחילה מתחילה בזה שהפוגע מבין ומפנים שהוא פגע במישהו אחר ועליו להתנצל בפניו ולתקן את היחסים ביניהם. ואם כן, הוא צריך לגשת לנפגע בהכנעה, עם רצון כן לפייס ולרצות אותו. כדי להראות רצינות, צריך לבקש את הסליחה במעמד שלושה אנשים נוספים. ואם הדבר לא כרוך בבושה מצדו של הנפגע, הפוגע צריך לפרט ולספר מה בדיוק הוא עשה.

ומה אם ביקשתי סליחה מחבר שפגעתי בו, אבל הוא אוטם את ליבו? לא רוצה להקשיב, לא מעוניין לסלוח. מה עושים? – אם נקלענו למצב כזה, כנראה שהפגיעה הייתה חזקה יותר ממה שאנחנו סבורים... לכן עלינו לבקש סליחה פעם נוספת, ובצורה אמתית ומשכנעת יותר. אם גם זה לא עוזר – מנסים שוב. אם גם בפעם השלישית הנפגע לא מקבל את ההתנצלות שלנו, צריך לאסוף עשרה אנשים ולהודיע בפניהם שביקשנו וניסינו וכל המאמצים שלנו לא הועילו3.

מוזמנים לבחון את עצמכם: מה אתם יודעים על יום כיפור