שאלה:

למה לובשים בגדים לבנים ביום כיפור? ומה זה החלוק הלבן שנקרא "קיטל"?

מלאכים בלבן

קודם כל, חשוב להסביר שיום כיפור הוא יום קדוש, וצריך לכבד אותו בבגדים חגיגיים. ואם את שאר החגים חוגגים גם בסעודה טובה, ביום כיפור אסור לאכול ולשתות, ולכן חשוב עוד יותר להקפיד על הבגדים1.

אבל בשביל זה טוב כל בגד חגיגי ונקי, גם צבעוני. הסיבה לצבע הלבן הוא הרצון להידמות למלאכים. ביום כיפור אלוקים מקרב אותנו אליו ומכפר לנו על כל החטאים והעוונות, ובכך אנחנו הופכים להיות 'כמו מלאכים' טהורים ורוחניים. הצבע הלבן מתאר את הטוהר והרוחניות, ולכן אנחנו לובשים בגדי לבן ביום כיפור2.

מה עוד עושים ביום כיפור?

כמו תכריכים

בקהילות האשכנזיות נוהגים ללבוש ביום כיפור בגד עליון מיוחד הנקרא "קִיטְל". ה'קיטל' הוא מעיל לבן עשוי פשתן, שדומה לתכריכים שבהם עוטפים את המתים – ולכן הוא משמש תזכורת לכך שהחיים בעולם הזה הם זמניים, מה שמעורר אותנו ביום כיפור לעשות תשובה מעומק הלב3.

לא שחור-לבן

נסיים בנקודה מעניינת: מצד אחד, הבגד הלבן מסמל את כניעות הלב ואימת היום הקדוש, ומצד שני הוא ביטוי של שמחה וחגיגיות, שכן יום כיפור הוא היום השמח ביותר בשנה – היום שבו אנו מתקרבים מאד לאלוקים ומתנקים ונהיים טהורים מכל חטא.

זו דוגמה למהות הרוחנית של החיים היהודיים, שמשלבים את הרגשות הכי נעלים של יראה ושמחה בו-זמנית בזכות הקרבה הבלתי-נתפסת לקדוש ברוך הוא!

מומלץ לקרוא גם:

מדריך מקוצר על תפילות יום כיפור

החייט שקנה דג בערב יום כיפור (סיפור מהמדרש)