ישנה דעה רווחת שילדים צריכים להתחיל לצום בימי התעניות בשלושת ימי הצום שלפני בר / בת מצווה שלהם. האם זה נכון?

חובה מול חינוך

החובה לקיים את המצוות מתחילה בגיל 13 לבנים ובגיל 12 לבנות. מגיל זה הילד או הילדה נחשבים כבוגרים וחייבים לצום את כל הצומות כחלק מחובתם לשמור את יתר מצוות התורה, כמו מבוגרים.

ילד צעיר מגיל 13 וילדה צעירה מגיל 12 אינם צריכים לקיים מצוות אבל ההורים מחויבים לחנך ולהרגיל אותם לקיים את המצוות כדי שיהיו מוכנים לכך לכשיבגרו.

הגיל שבו מתחילים להרגיל את הילד/ה לקיים מצווה מסוימת תלוי בשאלה על איזו מצווה מדובר. לדוגמה ילדות מתחילות להדליק נרות שבת כבר מגיל שלוש ואפילו לפני כן, הקפדה על שהייה בין אכילת בשר לאכילת חלב מרגילים בצורה הדרגתית מגיל שנה ואילך, וחינוך למצוות ישיבה בסוכה מתחילים רק מגיל שש.

ומה לגבי צום?

ובכן, אמרה נפוצה קובעת שילדים צריכים לצום את שלושת הצומות שקודמים ליום הבר / בת מצווה שלהם, אבל למעשה אין מקור מוסמך לכלל הזה, וכפי שנראה יש הבדל בין הצומות לגבי המחויבות של ילדים לצום אותם. אבל לפני שנפרט, חשוב לציין שלא כל הילדים מסוגלים לצום וכמובן שבכל מקרה שבו קיימת סכנה כלשהי לבריאותו של הילד אסור לו לצום.

• ראו גם: למה חוגגים בר מצווה בגיל 13, ובת מצווה בגיל 12?

באיזה גיל מתחילים לצום ביום כיפור?

נתחיל בצום החמור ביותר והיחיד שהוא חובה מדאורייתא, צום יום כיפור:

לפני גיל 9: לא צמים בכלל

לפני גיל תשע אין צורך לחנך את הילדים לצום ביום כיפור. באופן עקרוני גם במקרה שהילד או הילדה בוחרים לצום מיוזמתם יש למנוע זאת1, אולם למעשה השתרש המנהג לאפשר לילד לצום מספר שעות אם הוא רוצה זאת2.

גיל 9-10: צום חלקי

ילד בריא מתחיל לתאמן על צום בגיל תשע, ילדים חלשים מתחילים לצום בגיל עשר. בפעם הראשונה הילד צם במשך כל הלילה של יום כיפור ואת ארוחת הבוקר אוכל כשעה מאוחר יותר מהרגיל, בשנה הבאה מוסיפים שעות צום נוספות והילד אוכל רק לקראת הצהריים3.

גיל 11-12: צום שלם

יש מחלוקת בין הפוסקים האם צריך לחנך ילד בן 11 לצום את כל יום כיפור או רק את חלקו. ולכן יש לשקול לפי המסוגלות האישית של הילד: ילד או ילדה4 בריאים צריכים לצום את כל היום וילדים חלשים יצומו כמה שמסוגלים. מקובל להחשיב את הילדים כיום לפחות חזקים מהילדים בעבר ולכן את רוב הילדים אין חובה להרגיל לצום את כל הצום5.

צום תשעה באב

צום תשעה באב נחשב לשני בחומרתו (לאחר יום הכיפורים) ואכן, לדעת פוסקים מסוימים יש לחנך את הילדים לצום בתשעה באב כמו ביום הכיפורים, אבל רוב הפוסקים קבעו שילדים לפני גיל בר / בת מצווה אינם צריכים לצום בתעשה באב6. למעשה, נוהגים לעודד ילדים בגיל 11 ומעלה לצום בתשע באב, לפחות באופן חלקי, בהתאם למסוגלות של הילד/ה.

צומות נוספים

את ארבעת הצומות ה"קלים": צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר ושבעה-עשר בתמוז – לדעת רוב הפוסקים ילדים מתחת לגיל מצוות כלל לא נדרשים לצום. ועם זאת, נהוג לאפשר לילדים חזקים לצום בהם אם הם מסוגלים ומעוניינים בכך.

ממתקים ופינוקים

גם כשקיימת חובה לדאוג שהילד יאכל במהלך יום הצום, נוהגים למנוע מהילדים לאכול ממתקים ולהתפנק בימי התעניות כדי שיפנימו את משמעות האבל והרצינות של ימים אלו7.