שאלה:

השנה, יום הכיפורים חל בשבת. האם יש דינים מיוחדים הקשורים ליום כיפורים שיוצא בשבת?

תשובה:

יום הכיפורים נקרא בשם "שבת שבתון" כך שבין כה וכה רוב דיני יום הכיפורים דומים לשבת.

עם זאת, ביום הכיפורים שחל בשבת ישנם דינים נוספים:

א. בהדלקת הנרות של יום כיפור מזכירים את השבת ואומרים "ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של שבת ושל יום הכפורים" (לאחר מכן אומרים את ברכת שהחיינו)

ב. במהלך תפילות הצום ובשל שמחת השבת, לא אומרים את התפילה 'אבינו מלכנו'. רק בתפילת הנעילה אומרים אותה.

ג. בנוסף, במהלך כל התפילות ישנם תפילות מיוחדות הנאמרות לכבוד יום השבת.

צום קל!