למוצאי יום כיפור דינים ומנהגים מיוחדים.

הבדלה: מיד בתום התפילה, לפני ששוברים את הצום, עורכים 'הבדלה' כמו בכל מוצאי שבת וחג. את ההבדלה עורכים על כוס של יין. בהבדלה מברכים את ברכת "מאורי האש" על נר שדלק במשך כל יום כיפור, ואם יום הכיפורים חל בשבת מברכים גם על הבשמים כמו כל מוצאי-שבת.

חג שמח!: רבים מאחלים זה לזה "חג שמח" במוצאי הצום, לפי דברי המדרש1 האומר שבמוצאי יום כיפור יוצאת בת קול האומרת לבני-ישראל "לך אכול בשמחה לחמך" שכן תפילתנו התקבלה לפני אדון כל. ברוח זו, נהוג גם לערוך סעודה חגיגית במוצאי החג.

מכינים את הסוכה (או לפחות מדברים על כך): מנהג מעניין נוסף הוא לחבר את מצוות יום הכיפורים למצוות חג הסוכות, ולבנות את הסוכה כבר במוצאי יום כיפור. גם אם לא בונים את הסוכה, ניתן להזכיר את בנייתה בסעודת מוצאי הצום, מנהג בו נהגו אדמור"י חב"ד.

היום אחרי: ביום לאחר יום כיפור, נהוג ללכת להתפלל בבית הכנסת מוקדם מהרגיל.