שאלה:

שמעתי על תפילת שחרית, ערבית וגם מוסף. אבל מה זו תפילת נעילה? מתי ומדוע מתפללים אותה, ומה זה השם הזה?

תשובה:

ביום רגיל מתפללים שלוש תפילות: שחרית, מנחה וערבית. בשבתות וחגים מתפללים תפילה נוספת אחרי תפילת שחרית, שנקראת תפילת מוסף. יום כיפור הוא היום היחיד בשנה שבו מתפללים חמש תפילות – התפילה החמישית היא תפילת נעילה. [בימי התלמוד היו מתפללים תפילה זו אף בתעניות מיוחדות שהיו נקבעות לירידת גשמים, אך בימינו, היא מיוחדת ליום הכיפורים].

מהי התפילה הזו ולמה מתפללים אותה?

יום כיפור הוא היום שמוקדש לעשיית תשובה ולבקשה מאלוקים שימחל ויכפר לנו על כל החטאים שעשינו. לכן ביום כיפור איננו מסתפקים בתפילות הרגילות, אלא מוסיפים תפילה אחת נוספת – שמא לא זכינו להיענות בתפילות שכבר התפללנו קודם, וכל המרבה בתפילה נענה.

תפילת נעילה היא עת רצון מיוחדת, זהו רגע השיא של יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה, ואז אלוקים חותם את הדין וגומר את הכפרה.

ℹ ראו גם: הכול על תפילות יום כיפור: המדריך שמסביר מה כתוב במחזור של יום הכיפורים

👈להדפסה אישית: חוברת לתפילת 'כל נדרי' ו'נעילה' עם הנחיות משולבות

למה "נעילה"?

מדוע התפילה הזו נקראת "נעילה"?

הנה כמה הסברים:

● מתפללים אותה לעת ערב, לאחר תפילת מנחה, כשהשמש כבר עומדת במערב ותיכף שוקעת אל מתחת לאופק. בשעה זו של היום היו נועלים את שערי ההיכל בבית המקדש, ובאופן סמלי, בזמן הזה ננעלים שערי השמים, כך שזו ההזדמנות האחרונה לעשות תשובה.

● בשעה זו ננעלים כל השערים של ההיכלות העליונים, ואף אדם או מלאך לא יכולים להיכנס פנימה חוץ מאתנו, עם ישראל. אנו נמצאים לבד יחד עם ה' בהיכלו. ברגעים האלו אף אחד לא יכול לקטרג עלינו ואלוקים מקבל את כל התפילות והבקשות.

תפילה מהנשמה

בתורת הסוד ובחסידות מוסבר שבתפילת נעילה קורה משהו מיוחד בנשמה שלנו. בנשמה יש חמישה רבדים. החלק הכי גבוה הוא ה"יחידה שבנפש", היא בעצם נקודת החיבור של יהודי עם אלוקים. ורק פעם אחת בשנה, ביום כיפור, מתגלה החיבור העצמי הזה בין עם ישראל לאביהם שבשמים – וזה קורה בתפילת נעילה, שהיא התפילה החמישית.

בשעת ה'נעילה' מתעורר לחיים הניצוץ האלוקי החבוי בתוך הנשמה של כל יהודי, וזה ההסבר לכך שאפילו יהודים שבדרך כלל רחוקים משמירת מסורת ומצוות, מוצאים את עצמם יוצאים מהבית ובאים להתפלל בבית הכנסת בתפילת נעילה1.

יהי רצון שנזכה לחוש את הרגעים המיוחדים האלו ולנצל אותם