שאלה:

למה טובלים במקווה בערב יום כיפור?

תשובה:

בערב יום כיפור נוהגים כולם לטבול במקווה טהרה.

למנהג הזה יש שתי סיבות:

· הסיבה הראשונה היא כדי להיטהר לקראת היום הקדוש, ולהיכנס ליום כיפור טהורים וקדושים כמלאכי השמים.

· הסיבה השנייה היא שלקראת יום כיפור יש לחזור בתשובה שלמה כדי להיות ראויים לכך שאלוקים יכפר ויסלח לנו על החטאים. במובן מסוים, החזרה בתשובה הזו דומה לתהליך גיור – המהפך מגוי ליהודי שחוסה תחת כנפי השכינה. וכשם שאחד מתנאי הגיור הוא טבילה במקווה, כך כשאנחנו שבים בתשובה לפני יום כיפור אנחנו טובלים במקווה טהרה1.