קורח היה מרדן. הוא היה הכוח העיקרי שעמד מאחורי ניסיון ההדחה של משה ואהרון. על נסיון זה הוא נענש קשות. קורח וכל ההולכים בעקבותיו הלכו לאבדון ברעידת אדמה פתאומית שקברה אותם חיים.

קורח לא היה החוטא הראשון. רבים חטאו לפניו, ורבים אחריו; הוא גם לא היה הראשון שחטא במדבר, אז מדוע דווקא לו הגיע עונש מחפיר כל כך?

הסיבה היא, כי קורח נחשב כאחראי לא רק על חטאו הוא, אלא על ההשפעה שהיתה לחטא שלו על כל האומה. המרד שלו חילק את העם. הערותיו הציניות על משה העלו בעם תהיות לגבי הלגיטימיות של משה. זה היה הסדק הראשון בביטחון שמשה נטע בלב העם.

עבור הקהילה היהודית, שום מטלה איננה בלתי אפשרית כל זמן שאנו מאוחדים; ברגע שאנו מתפלגים, כוחנו נחלש. מסיבה זו קורח נענש באופן כה חמור וייחודי. הוא חשף את העם לקונפליקט ומנע ממנו את הנכס היקר ביותר: האחדות.