האם שמעתם על ניתוח גרפולוגי לכתב היד של קרח?

נכון, אמנם, שקרח חי לפני כ-3,000 שנה ואי אפשר להשיג את כתב ידו. אבל אפשר גם אפשר לנתח את מבנה האותיות של שמו – ק' ר' ח' – ובאמצעותן לגלות מה מסתתר מאחורי מחלוקת קרח.

לפני הכל עלינו לערוך הכירות עם קרח. קרח יצא בהתקפה חריפה כנגד מעמד אנשי המחשבה והרוח – משה ואהרון – בטענה לשוויון בעם. הוא התנגד לסמכות רוחנית שתקבע לאנשי המעשה מה לעשות, וסבר כי אין צורך בכפיפות, כפי שאמר: "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'". לדידו, עדיפה הפרדה מוחלטת בין אנשי הרוח לבין אנשי המעשה.

קרח טעה. רצון ה' הוא שייווצר חיבור בין אנשי המחשבה ואנשי המעשה. על אנשי המחשבה להנחות את דרכם של אנשי המעשה, ואנשי המעשה אמורים להכיר ברמה הרוחנית הגבוהה של אנשי המחשבה, ולהיות כפופים אליהם.

על פי הקבלה, האיזון הנכון בין המחשבה והמעשה רמוז בצורת האות ה'. אות ה' מורכבת משלושה קווים – הקו העליון רומז למחשבה, הקו הימני רומז לדיבור והקו השמאלי רומז למעשה. קו זה מתחיל נמוך ביחס לשאר הקווים, ללמד שרובד המעשה כפוף אליהם.

האותיות בשמו של קרח (בכיתוב החסר, כפי שהוא מופיע בתורה) דומות מאוד לאות ה', אבל יש הבדלים משמעותיים, הרומזים על אופי המחלוקת שלו:

באות ק' – הקו השמאלי יורד מתחת לקו הימני. כלומר, כאשר אנשי המעשה אינם כפופים לסמכות אנשי המחשבה, הם עלולים להדרדר למחוזות נמוכים מאוד.

באות ר' – אין קו שמאלי. קרח תבע כי אנשי המחשבה יעסקו רק בעניינים שברוח, מבלי להתערב ולהחליט לעם ברמת המעשה.

באות ח' – הקו השמאלי בגובה שווה לשאר הקווים. בכך נרמזת טענתו של קרח, שאנשי המעשה הם במעמד שווה לאנשי המחשבה.

סופו של קרח משמש תמרור נצחי הן לאנשי הרוח והן לאנשי המעשה. מחד, על הרבנים להיות מעורבים ולהשפיע בחיי היום-יום של כל יהודי. לאידך, עלינו – אנשי המעשה – להיות כפופים לסמכות של רבנים מורי הוראה, וללכת לאורם.