אני מוהל, ויש לי 'קטע' שאני נוהג לעשות בזמן טקס ברית המילה. אחרי שהתינוק הובא פנימה והוצג בפני הקהל, אני מעביר אותו לאב הגאה ומכריז: "מצוות הברית נתונה בידי האב, ואני כאן משמש נציג בלבד. אז עכשיו בחר, או שתמנה אותי כנציג שלך, או שתעשה זאת בעצמך..."

בלי יוצא מן הכלל, הקהל צוחק, ואף פעם לא הופיע אב שהיה אמיץ דיו – או טיפש דיו – כדי לקבל את האתגר.

צחוק בצד, הרי אם המחויבות באמת מוטלת על האב, איזו זכות יש לו להעביר לי את האחריות? יתר על כן, אפילו אם נניח שבשל העובדה שמדובר בברית מילה, דאגתנו לרווחת הילד לא מאפשרת לנו להעניק לאב חסר הניסיון את הרשות לחתוך ומחייבת התערבות אדם מקצועי בעניין, מדוע עלינו לעבור את כל מסכת הייסורים של מינוי נציג רשמי? כאשר אתה קורא לאינסטלטור לביתך, האם אתה מכריז קודם כל "אתה הנציג שלי", או שאתה פשוט מראה לו את הבעיה ונותן לו לעשות את המלאכה?

בספר במדבר אנו למדים שצריך לתת אחוז מסוים מן היבול לכהן. לשבט הכהנים לא היו כל אדמות, והם נתמכו כספית על ידי היהודים האחרים כדי שיוכלו למלא את תפקיד הכהונה, לשרת בבית המקדש ולנסוע ברחבי ישראל וללמד את התורה.

התורה דורשת קודם כל להפריש באופן טקסי תרומה מן היבול ורק לאחר מכן להעניק אותה לכהן. טקס ההפרשה, כך אומרת לנו התורה, יכול היה להתבצע גם על ידי נציג, אבל רק אדם שהוא "כמוך"1, כלומר, השליח, כמו האדם השולח אותו, צריך להיות יהודי.

כל מצווה מורכבת מאדם שמבצע את הפעולה ומן הפעולה המבוצעת. אילו לאלוקים היה איכפת אך ורק שפעולות מסוימות תבוצענה בזמנים שונים, אזי כל עוד המשימה מתבצעת, לא היה כל הבדל מי מבצע אותה בפועל. אולם לאלוקים איכפת גם איך מבוצעת כל מצווה ואפילו מי מקיים אותה.

מינוי נציג אינו דומה לשכירת שרברב. הנציג לא רק עושה את עבודתך כנציג שלך, אלא הוא הופך להיות אתה עצמך! כאשר אני מבצע ברית מילה לבנך, אני לא רק בעל תפקיד שמלחלח את ידי בדם בשמך, אלא אתה הוא המבצע את החתך, ואתה זה שמקיים את המצווה שלך.

לכל היהודים יש נשמה משותפת, ניצוץ זהה של אלוקיות טהורה. חיבור זה הוא שמאפשר לנו להתחבר עם שותפינו לנשמה, ולא רק לפעול במקומם אלא להפוך אחד עמם, בתכלית המוחלטת של הגשמת רצונו של אלוקים.

בדומה לכך, כאשר אנו מגשימים את תשוקתו של אלוקים ומגשימים את רצונו, אנו הופכים לסוכניו ולמתווכיו כביכול, מסירים ומסלקים כל תחושת עצמיות מן המשימה ומתחברים למקור שממנה הגיעה המשימה הזאת בכך שאנו מתאחדים עם האלוקים שלנו באחדות הקיום המוחלטת.