בפרשת השבוע מסופר הסיפור הדרמטי של הערעור הרציני על מנהיגותו של משה. קורח, בן דודו של משה, הכריז מרד נגד משה ואהרון, במטרה לתפוס את מקומו של אהרון ככוהן הגדול. קורח היה למעשה אדם משכיל מאוד וחבר בשבט לוי המכובד. מה היה יכול להיות המניע שלו להתקומם נגד משה בצורה כל כך פזיזה ומטופשת?

לקורח היו כמה וכמה חסידים, אחד מהם נקרא און בן פלת. ברגע האחרון הוא פרש מן הסכסוך וניצל מגורלם הנורא של קורח וחבר מרעיו. מהו הדבר שהציל אותו?

חכמינו זכרונם לברכה טוענים כי בשני המקרים הייתה זו אישה שפעלה מאחורי הקלעים והייתה אחראית לגורלו של בעלה. אשתו של קורח הייתה שאפתנית ובעלת תודעה פוליטית. היא חשה טינה כלפי העובדה שבעלה, שהיה ללא ספק איש משכיל וכישרוני, לא נבחר למלא את התפקיד הרם. היא הצביעה בפני בעלה על העובדה שמשה בחר עבור עצמו ועבור אהרון אחיו במשרות הטובות ביותר. קורח לא נבחר גם לתפקידי הנהגה אחרים. הטינה העמוקה שהיא רחשה לעובדה זו עברה לבעלה. כפי שמתואר בפרשה שלנו, הוא היה למנהיג המרד שהסתיים באסון שלו ושל אוהדיו.

ומה ביחס לאון בן פלת? הוא התחיל את דרכו כחסיד של קורח, אבל אשתו הבינה שהוא עושה טעות. המדרש מספר לנו שהיא הייתה נחושה בדעתה למנוע בעדו מלהצטרף לקבוצתו של קורח. היא ניהלה דיונים עם בעלה ושכנעה אותו שהוא לא ירוויח כלום מן המרד המתוכנן. היא גם הצליחה למנוע משני מנהיגי המרד האחרים להכריח את בעלה להצטרף אליהם. היא הצילה בכך את בעלה ואת כל משפחתה מאבדון.

סיפור זה ממחיש בפנינו היבט אחד של ההוויה הנשית: כוח השכנוע שלה. סיפורם של אדם וחווה וכן מקרים רבים אחרים בתורה שבים ומדגישים רעיון זה.

בחברה פתוחה כמו זו שלנו, שבה צריך לשכנע אנשים מהו השביל הנכון ולא רק להדריך אותם כיצד ללכת בו, כוח זה מקבל משנה חשיבות. זהו כוח שמייצג גישה שונה לחיים מאשר הגישה ששלטה במשך רוב תקופות ההיסטוריה. בתור שכזו, זוהי גישה מאוד רלוונטית לגברים ולנשים גם יחד. שכנוע עדין, במקום לקיחת סמכות.

היבט אחר של הנשיות הוא עמוק אף יותר. מדובר ביכולתה של האישה לראות דרך תעתועי עיניים ולגלות את השביל האמיתי והטוב. זהו נושא נוסף שמתבטא בסיפורי התורה על שרה, על מרים ועל נשים רבות אחרות. חז"ל מספרים לנו, ביחס לדור היהודים שהיו עבדים במצרים, שבעוד הגברים נפלו לייאוש עמוק שהוביל אותם לאבדון בלבד, הרי לנשים היו תקווה ואמונה ולכן הן הצליחו לשמור על קיום העם היהודי. בזכותן נגאלו היהודים.

מדוע יש לנשים רגישות מיוחדת זו? "בינה יתירה ניתנה לאישה" אומר התלמוד. זוהי מתנה משמים. לנשים גם יש רוח רוחני מיוחד. הרבי מליובאוויטש הכריז שוב ושוב שכמו בתקופת יציאת מצרים, הרי המשיח עתיד כיום להגיע בזכותן של נשים יהודיות.

זהו המימד המוחלט היחיד של הנשיות.