במשך השנים בהם נדדו בני-ישראל במדבר אירעו להם ניסים רבים. נס אחד – שאולי לא זכה לפרסום המגיע לו – היה כאשר מטה אהרון ליבלב והוציא פירות. נס זה מתואר בספר במדבר פרק יז.

הרקע

הדבר אירע זמן קצר לאחר המרד בעם ישראל בהנהגת קורח. קורח, שהיה בן דודו של משה ואהרון, הסית יהודים רבים נגד מנהיגותם של משה ואהרון. לאחר שמשה ניסה להניא אותו ממעשיו, מתו כל המורדים – חלקם בנפילה לתוך האדמה שפצתה את פיה, אחרים באש שיצאה מן השמיים וקבוצה נוספת במגיפה.

אך אז בורא העולם רצה לחולל נס שיראה לעם ללא כל ספק כי הוא בחר בשבט לוי ובאהרון הכוהן לשרת לפניו.

"דבר אל בני ישראל" ציווה האלוקים למשה, "וקח מאיתם מטה (מקל) מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם – שנים עשר מטות. איש את שמו תכתוב על מטהו.

ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי... והנחתם באוהל מועד... והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח..."

משה רבינו מקיים את ציווי של האלוקים. הוא מבקש מכל נשיא שבט את מקלו. ישנם האומרים כי הוא לקח קורת עץ אחד וחתך אותה לשנים עשר חלקים שווים, כדי שלא יווצרו טענות כי מקלו של אהרון הוא מקל מיוחד. לאחר-מכן הוא מניח את כל המקלות בתוך המשכן, כשאת מקלו של אהרון הוא מקפיד להניח באמצע המטות; אם הוא יניח אותו בצד, יהיו כאלו שיאמרו כי הנס אירע מפני שמטה אהרון היה קרוב יותר אל השכינה.

כאשר הם שבים בבוקר למחרת, הם מגלים כי במטהו היבש של אהרון צמחו פרחים ושקדים. כעת ידעו כולם כי אכן אהרון ושבט לוי הם אלו שנבחרו לעבוד במשכן. בורא העולם ציווה למשה רבינו להניח את מטה אהרון למשמרת והוא נשמר במשכן בקודש הקודשים, ליד ארון הברית.

מדוע שקדים?

פרשני התורה העניקו כמה סיבות מדוע דווקא שקדים צמחו ממטהו של אהרון. הסבר אחד הוא העובדה ששקדים הם פרי שגדל במהירות, מה שיזכיר לעם ישראל את העונש המהיר שצפוי למי שיוציא לעז על הכהונה. במדרש נאמר כי האלוקים לא רצה להשתמש ברימונים או באגוזים שכן ישראל נמשלו להם.

היו כאלו שהסבירו כי בשקדים קיימים שני מינים: כאלו שבתחילת צמיחתם הם מרים אך לאחר-מכן הם הופכים למתוקים, ושקדים שגדלים מתוקים אך הופכים להיות מרים. יש בכך רמז למחלוקת ושלום – תחילת המחלוקת היא מתוקה, אך לאחר-מכן היא מרה. השלום, לעומת זאת, מר בתחילתו שכן קשה לוותר, אך לאחר-מכן הוא הופך להיות מתוק...

בתורת החסידות מבואר כי השקדים הם משל לכוחם הייחודי של הכוהנים להביא את ברכות האלוקים בצורה מהירה במיוחד. לכן דווקא הם הצטוו לברך את בני ישראל שכן ברכות הכוהנים יכולות להתגבר על כל מכשול ולהגיע ליעדם במהירות מקסימלית. ומכיוון שלבני ישראל נאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים", כל יהודי חייב לפעול במהירות רבה לטובת עם ישראל וילדי ישראל!

עוד על מטה אהרון והיכן הוא נמצא כיום

בפרקי אבות נאמר כי מטה אהרון היה אחד מן הדברים שנבראו ביום השישי לבריאת העולם, בשעות שבין היום והלילה (בין השמשות).

המטה עבר מדור לדור עד לסוף ימי בית המקדש הראשון שעמד בירושלים. יאשיה, שהיה המלך באותם הימים, שמע מן הנביא כי בית המקדש עומד להיחרב. הוא החליט לגנוז את ארון הברית במקום מחבוא שהוכן שנים רבות קודם לכן על ידי שלמה המלך. יחד עם ארון הברית הוא גנז מספר חפצים נוספים, ביניהם מטה אהרון.

מעניין לציין כי על כמה מטבעות שהוטבעו בתקופת המקדש הוטבע ציור של מטה אהרון המלבלב.

המדרש מסיים במילים: "ואותו המטה עתיד להיות ביד מלך המשיח במהרה בימינו" – אמן1.