פרשת השבוע עוסקת בהרחבה בבניין המשכן. בהתאם לכך, ההפטרה מספרת את סיפורו של בנין בית המקדש הראשון, על-ידי שלמה המלך.

ההפטרה המופיעה במלכים א' (פרק ה, כו – פרק ו, יג) מפרטת את עשרות אלפי הפועלים, יהודים ולא יהודים, שגוייסו לצורך בניית בית המקדש. פועלים אלו כרתו עצים בלבנון וחצבו אבנים מן ההרים עבור הבנין. התאריך בו החלה הבניה היה בחודש אייר, 480 שנה לאחר יציאת מצרים, והנביא מפרט את המידות המדוייקות של הבית.

בסיום ההפטרה מופיעה ההבטחה האלוקית שנאמרה לשלמה:

"הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחקותי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם, והקימותי את דברי אתך אשר דברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל."