פרשת השבוע הנוכחית פותחת במשפט "ויקחו לי תרומה" (שמות כה, ב). העובדה שנאמר "ויקחו לי תרומה" ולא "ויתנו לי תרומה" מצביעה על כך שמי שנותן הוא גם המקבל. למעשה, אדם מקבל הרבה מעבר למה שהוא נותן.

סיפור

הסיפור הבא ממחיש יפה נקודה זו. באירופה של ימי הביניים התמנה רב אחד כיועץ ראשי לחצר המלוכה. בשלב מסוים נתבקש הרב להגיש את רשימת כל נכסיו. הרב, שהיה אדם עשיר, הוציא רשימה והביא אותה במו ידיו אל המלך.

אולם בבדיקת העניין נתגלה כי רבים מנכסיו לא נכללו ברשימה. השרים הביאו בפני המלך את תגליתם והאשימו את הרב במרמה ובהונאה.

הרב הסביר: "כאשר המלך ביקש ממני לגלות את נכסיי, כללתי רק את אלו שהענקתי לצדקה, כי אלה הם הנכסים שאני יודע שיישארו שלי לתמיד. כל שאר הנכסים לא באמת שייכים לי, כי היום הם שלי ומחר הם עשויים להילקח ממני..."

אכן, מי שנותן באמת גם מקבל הרבה מאוד. כי רק דרך הנתינה אנו יכולים לרכוש את הנכסים הללו לנצח נצחים.