האזהרה שהזהרנו על הרכילות, הוא אמרו יתעלה: "לא תלך רכיל בעמיך" (ויקרא יט, טז).

אמרו: לא תהא רך דברים לזה וקשה לזה. דבר אחר: לא תהא כרוכל מטעין דברים והולך. ובכלל לאו זה האזהרה על הוצאת שם רע.