האזהרה שהזהר כל שבט לוי מלקחת חלק בארץ ישראל, הוא אמרו יתעלה: "לא יהיה לכהנים הלויים כל שבט לוי חלק ונחלה" (דברים יח, א).