האזהרה שהזהרנו גם כן מלהשאיר דבר מבשר פסח שני עד בקר, הוא אמרו עליו: "לא ישאירו ממנו עד בקר" (במדבר ט, יב). וגם זה נתק לעשה כראשון.