האזהרה שהזהרנו מלמכור רכוש שהחרימו אותו בעליו, ואפילו לגזבר שהוא הממנה על ההקדש, והוא אמרו יתעלה: "כל חרם וגו' לא ימכר" (שם, כח).

ולשון ספרא: "לא ימכר לגזבר". וחרם זה אינו אלא סתם חרמין.