האזהרה שהזהרנו מלשאול בעל ידעוני ולבקש ממנו ידיעה, הוא אמרו יתעלה: "לא ימצא בך וגו' ושאל אוב וידעני" (שם).

ולשון ספרא: "אל תפנו אל האבת ואל הידענים (ויקרא יט, לא), אוב - זה פיתום המדבר משחיו; וידעוני - המדבר בפיו - הרי אלו בסקילה; והנשאל בהם באזהרה".