האזהרה שהזהר המוסת מללמד זכות על המסית, אפילו יודע לו זכות - אסור לו להזכירו ולא ילמד עליו זכות. והוא אמרו יתעלה: "ולא תחמל" (דברים, שם).

ובא הפירוש: ולא תחמול - לא תלמד עליו זכות.