האזהרה שהזהר המוסת מלשתק מללמד על המסית חובה הידועה לו, מה שמביא לידי קיום העונש עליו. והוא אמרו יתעלה: "ולא תכסה עליו" (שם).

ובא הפירוש: לא תכסה, אם אתה יודע לו חובה - אי אתה רשאי לשתוק.