האזהרה שהזהר המוסת מלהציל את המסית, ם יראה ובמצב של אבוד וכליה, והוא אמרו: "[ו]לא תחס עינך עליו" (דברים יג, ט).

ובא הפירוש: מכלל שנאמר: "לא תעמד על דם רעך" (ויקרא יט, טז) יכול אי אתה עומד על דמו של זה? תלמוד לומר: ולא תחוס עינך.