הוא הציווי שנצטווינו שיהא מעשה קורבן חטאת באופן הנזכר, החטאת אשר תהיה. והוא אמרו יתעלה: "זאת תורת החטאת וגו'" (שם ו, יח). וגם ביאר שם בויקרא איך היא נשחטת ומה ממנה נקטר ומה נאכל.