הציווי שנצטווינו שיהא מעשה קורבן אשם באופן הנזכר, א באמרו יתעלה: "וזאת תורת האשם" (שם ז, א). וביאר הכתוב איך קרב ומה ממנו נקטר ומה נאכל.