1. החודש השלישי, וגם התשיעי

לשנה היהודית יש שני "ראשים": החודש הראשון בכל שנה הוא חודש תשרי, שמתחיל ביום בו נברא האדם הראשון ביום השישי לבריאה, אבל בתנ"ך החודשים נספרים החל מחודש ניסן, שבו יצאנו ממצרים.

בהתאם לכך, חודש כסלו הוא החודש השלישי בשנה (מתשרי) וגם החודש התשיעי (מניסן).

למה ראש השנה בתשרי ולא בניסן?

2. חודש באורך משתנה

בלוח השנה היהודי, רוב חודשי השנה הם באורך של 29 ו-30 יום לסירוגין (אחרי חודש של 30 יום מגיע חודש של 29 ואחריו של 30, וכו'); היוצאים מן הכלל הם החודשים חשוון וכסלו שהם בעלי אורך משתנה: יש שנים שבהם שניהם באורך של 30 יום, בשנים אחרות לשני החודשים יש רק 29 יום, ובשנים מסוימות בחשוון יש 29 יום ובכסלו 30 יום.

כל מה שרציתם לדעת על לוח השנה היהודי

3. הוא מתחיל תמיד ביום חול

כל יום מחודש כסלו יכול לחול בשישה מתוך שבעת ימי השבוע. כך, לדוגמה, ראש חודש כסלו שהוא היום הראשון של החודש, יכול לחול בכל אחד מששת ימי החול אבל לעולם לא יוצא בשבת.

4. בו נעצר המבול

גשמי המבול הגדול ששטף העולם בתקופתו של נח החלו לרדת בתאריך י"ז בחשוון ונמשכו ללא הפסקה במשך 40 יום רצופים. אם כן, רוב משך זמן המבול היה במהלך חודש כסלו – מתחילת החודש ועד ליום כ"ח בחודש שאז נעצרו הגשמים ופסק המבול.

סיפורו של המבול ש(כמעט) השמיד את העולם

5. הוא מסתיים באמצע חנוכה

חנוכה, חג האורות, מתחיל בליל כ"ה בכסלו (כ"ד כסלו בערב) ונמשך שמונה ימים. זה אומר שחודש כסלו מסתיים כשבחנוכייה דולקים שישה נרות (כשהחודש נמשך 29 יום) או שבעה נרות (כשהוא נמשך 30 יום).

למה בחנוכה מדליקים נר נוסף בכל ערב?

6. חודש תומך

לפי "ספר יצירה"1 (ספר עתיק של תורת הסוד), כל אחד מ-12 חודשי השנה מקביל לאחד מ-12 אותיות מתוך 22 האותיות של האל"ף-בי"ת העברי.

חודש חשוון קשור לאות נ שמסמלת נפילה, ואילו חודש כסלו קשור עם האות ס המסמלת את הקימה מהנפילה, כמו שכתוב2 "סוֹמֵךְ ה' לְכָל הַנֹּפְלִים וְזוֹקֵף לְכָל הַכְּפוּפִים", כלומר שהקדוש ברוך הוא מעניק תמיכה ועזרה לנופלים כדי שיצליחו להתרומם מהנפילה.

אז במקרה הצורך כדאי לדעת שהחודש הזה מעניק סיכויים טובים להתאושש גם מכשלים ומעידות!

7. המזל שלו הוא קשת

ה"מזל" של חודש כסלו הוא 'מזל קַשָׁת'. במדרש3 מופיע הסבר לסד של שנים-עשר המזלות, מדוע כל אחד מהם מגיע לאחר זה שקדם לו. מוסבר שם שמזל קשת, של חודש כסלו, מגיע לאחר מזל 'עקרב' של חודש חשוון כדי ללמד שאפילו מי שחטא ונידון להיענש (העקרב מסמל את העונש), שלא יחשוב שחס ושלום אפסה תקוותו אלא יידע שבכל רגע ניתן להתפלל ולעורר עליו רחמים ובזכות כך הוא "ייזרק" מהגיהינום במהירות, כמו חץ הנורה מקשתו של הקַשָׁת!

יש מסבירים שהקשת במזל של חודש כסלו מרמזת גם לברית שה' כרת עם נח בעקבות המבול, שהתרחש ברובו במשך חודש כסלו: הופעת קשת בענן כתזכורת לרחמי ה' שלא להביא עוד מבול לעולם.

מה היהדות חושבת על אסטרולוגיה?

8. פירוש המילה כסלו

למילה כִּסְלֵו יש משמעויות ופירושים רבים. אחד מגדולי החסידות4 מסביר ש"כסלו" הוא מלשון "כסלים" שהם הכליות שנקראות בעצמן כך מלשון כיסופים כי בהם בוערת התשוקה. זה אומר שהחודש הזה מסמל את התשוקה הפנימית, הטבעית, שיש לעם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא.

רמז נוסף5 טמון בשם כסלו: גם מי שהתנהג בכסילות וטיפשות ועשה מעשים לא ראויים, יידע שתמיד אפשר לתקן וה' עדיין נמצא יחד איתו ומחכה שישוב בתשובה, כמו שנאמר6 "כִּי ה' יִהְיֶה בְכִסְלֶךָ וְשָׁמַר רַגְלְךָ מִלָּכֶד".

איך חוזרים בתשובה?

9. בחודש זה הסתיימה בניית המשכן

בתורה7 כתוב שהמשכן שמשה רבינו בנה במדבר הוקם בראש חודש ניסן. חז"ל מספרים שהמשכן היה מוכן להקמה כבר ביום כ"ה בכסלו והקמתו התעכבה עד לחודש ניסן כדי לחנוך אותו בחודש שבו נולד יצחק אבינו.

זכות חנוכת המשכן שניטלה מחודש כסלו חזרה אליו כעבור כמעט אלף שנה, כאשר בתקופת בית המקדש השני הדפו החשמונאים את היוונים (הסלאוקים) מהשליטה בבית המקדש, טיהרו אותו, והחזירו את עבודת הקורבנות. היה זה בתאריך כ"ה בכסלו, במה שנקבע לאחר מכן כיומו הראשן של חג החנוכה8.

15 עובדות שצריך לדעת על המשכן

10. בו חודשה בניית בית המקדש השני

לאחר עשרות שנות גלות בבבל, פורסמה הכרזת כורש המפורסמת שהתירה ליהודים לראשונה לחזור לארצם ולבנות מחדש את בית המקדש שנרחב. קבוצה גדולה של יהודים ניצלה את ההזדמנות ועלתה לארץ ישראל ואף התחילה לבנות את בית המקדש מחדש, אולם עמי הסביבה, שלא ראו זאת בעין יפה, הצליחו להפריע להתקדמות הבנייה ובשלב מסוים אף הביאו להפסקתה.

רק לאחר כמה שנים, ביום כ"ד בחודש כסלו בשנה השנייה למלכותו של דריווש מלך פרס, חודשה בניית בית המקדש על פי קריאתו של חגי הנביא. הבנייה הסתיימה כעבור יותר מארבע שנים.

בחנו את עצמכם: מה אתם יודעים על בית המקדש?

11. הכינוס של עזרא הסופר

בתחילת ימי בית המקדש השני רבים מעולי הגולה ששבו לארץ ישראל היו נשואים לנשים נוכריות. עזרא הסופר, הנביא הגדול ומנהיג העם, קרא לכל היהודים לאספה מיוחדת בירושלים ביום כ' בכסלו.

בהגיע היום התאספו כולם בהר הבית, ברחבת בית המקדש, תחת גשמים עזים ועזרא הסופר נאם בפניהם דברי תוכחה וקרא לגרש את הנשים הנוכריות. המעמד המיוחד ודבריו של עזרא הסופר עוררו רושם עז בקהל הגדול שעמד שם רועד מהגשמים החזקים ומהדברים המרגשים. ואכן, הדברים עשו פרי ולמרות הקושי הכרוך בכך, נפרדו המוני יהודים מנשותיהם הנוכריות בעקבות האספה המרגשת9.

הכירו את עזרא הסופר – הנביא שהוביל את שיבת ישראל לארצו

12. חודש מלא בתאריכים חשובים

ימי החנוכה הם לא הימים המיוחדים היחידים של חודש כסלו. במהלך החושד ישנם כמה תאריכים משמעותיים מאוד בעולמה של החסידות, ובמיוחד חסידות חב"ד. התאריך המפורסם ביותר הוא כמובן "ראש השנה לחסידות" הנחגג בתאריך י"ט בכסלו שבו שוחרר האדמו"ר הזקן, בעל התניא, מהכלא הצארי בשנת תקנ"ז (1796), והנה עוד כמה תאריכים חשובים:

  • ראש חודש כסלו – בשנת תשל"ח (1977) חזר הרבי מליובאוויטש לביתו לאחר תקופת החלמה ממושכת בעקבות התקף-לב שחווה בעיצומן של ה"הקפות" בחג שמחת תורה של אותה שנה.
  • ט בכסלו – בשנת תקל"ד (1773) נולד רבי דובער, האדמו"ר האמצעי מליובוויטש, ובתאריך זה בדיוק הוא גם הסתלק, בשנת תקפ"ח (1827).
  • י בכסלו – בשנת תקפ"ז (1826) שוחרר רבי דובער, האדמו"ר האמצעי, מהכלא הרוסי שם נכלא בעקבות האשמות שווא שטפלו עליו מתנגדי החסידות.
  • י"ד בכסלו – יום הנישואין של הרבי מליובאוויטש והרבנית חיה מושקא, בתו של רבי יוסף יצחק, האדמו"ר הקודם.

• ראו גם: סיפור המאסר והגאולה של האדמו"ר האמצעי