השנה החדשה כבר עומדת בפתח. תקיעת השופר מהדהדת בבתי הכנסיות, ובקהילות הספרדיות משכימים קום לאמירת ה"סליחות" כבר מתחילת החודש...

"חודש אלול" אמר רבי שניאור זלמן מליאדי, "דומה למלך שיוצא אל השדה כדי לפגוש את נתיניו, שם הוא מקבל את פניהם ומחייך אליהם. בחודש אלול, המלך - בורא העולם בכבודו ובעצמו - יוצא אל ה'שדה' ומתקרב לברואיו כשהוא מאזין לבקשותיהם."

מדור זה לחודש אלול כולל סיפורים ומאמרים שיסייעו לכם להתכונן לקראת השנה החדשה. מי יתן והיא תביא עמה רק ברכה לכם, למשפחותיכם ולעם כולו.