1. חודש מספר 11

בחמשת חומשי התורה לא מופיעים שמות החודשים; במקום שמות מופיעים מספרים. החודש הראשון הוא חודש ניסן, וחודש שבט הוא החודש ה-11 בלוח השנה, והוא נקרא גם "עשתי עשר".

2. שמו של החודש 'שבט'

השם 'שבט' מופיע לראשונה בנביא זכריה, א. יש האומרים שמקורו של השם בשפה האכדית העתיקה, ופירושו הוא 'מצליף' על שם הגשם המצליף היורד בחודש זה בעיצומו של החורף.

3. מזל שיש דלי של גשם

העובדה שהחודש חל באמצע החורף השפיעה גם על מזלו של החודש, מזל דלי, שאף הוא מסמל את הגשם. כך נאמר בפסוק: "יזל מים מדליו".

4. ראש השנה לאילנות, אבל מתי?

חודש שבט מפורסם בזכות "ראש השנה לאילנות" אותו חוגגים בט"ו, כלומר ב-15 לחודש העברי. לא רבים יודעים אבל במשנה מופיעה דיעה הסוברת כי את ראש השנה לאילנות יש לחגוג דווקא בראש חודש ולא בט"ו.

5. משה נואם לפני עם ישראל

ראש חודש שבט היה היום בו משה רבינו החל לשאת דברים לפני בני ישראל והוכיח אותם שבועות ספורים לפני פטירתו. הוא שמר את דברי התוכחה עד לימים האחרונים לפני מותו.

משה משקיף על ארץ ישראל. ציור: אהובה קליין
משה משקיף על ארץ ישראל. ציור: אהובה קליין

6. תורה בסינית (או לפחות ב-70 שפות שונות)

המדרשים מציינים שמשה רבינו ניצל ימים אלו כדי לתרגם את התורה לשבעים השפות שהיו אז בעולם. בכך הוא העביר מסר חשוב: התורה שייכת לכל יהודי, גם למי שלא יכול לקרוא אותה בשפתה המקורית.

7. יום מיוחד לחסידות חב"ד

בחסידות חב"ד מציינים את היום העשירי לחודש שבט כיום מיוחד. זה היום בו האדמו"ר השישי של החסידות הסתלק, ושנה לאחר-מכן קיבל על עצמו הרבי – הידוע בכינוי "הרבי מליובאוויטש" – את עול ההנהגה. זה קרה בשנת תש"י (1950) ותשי"א (1951).

בכ"ב בשבט תשמ"ח (1988) נפטרה הרבנית חיה מושקא, אשתו של הרבי.

"סבן סבנטי", בית מדרשו של הרבי
"סבן סבנטי", בית מדרשו של הרבי

8. ראשי תיבות: שנתבשר בשורות טובות!

לא ידוע מה חיבר את ראשי התיבות האלו, אבל 'שבט' היא ראשי תיבות של 'שנתבשר בשורות טובות'. הלוואי ואכן כך יקרה!