ב"ה

התוועדויות תשכ"ד

התוועדות ב, המשך להתוועדות יום שמחת-תורה - בלתי מוגה
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה", בחדרו הק'
לצעירי תלמידי תומכי תמימים דמאָנטרעאַל שיחיו, בחדרו הק'

עיין בספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.