ב"ה

משיחות ש"פ ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז מנחם אב תנש"א