ב"ה

מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר שליט"א לכינוס השלוחים בארצנו הקדושה