ב"ה

משיחות ש"פ עקב, כ"ג מנחם אב, מבה"ח אלול תנש"א