ב"ה

שיחת יום ד' פ' עקב, כ"ף מנחם אב תנש"א

לאחרי תפילת מנחה ומעריב