מותר לשים בבית פסלונים לקישוט?

עברנו דירה לא מזמן, ואני משקיעה בעיצוב שלה. הייתי בחנות יודאיקה וראיתי פסלונים חמודים של חסידים שרוקדים. מותר לשים פסלונים כאלה בבית, או שיש בזה בעיה של "לא תעשה לך פסל" או משהו כזה?

אלה לא בדיוק פנים אנושיות

השאלה שלך נוגעת בנושא רחב ומסועף, שפוסקי ההלכה דנים ומתחבטים בו רבות.

אכן, יש איסור מהתורה ליצור דמות או פסל בצורת פני אדם, ואסור גם להחזיק פסל כזה. אבל ההלכה אומרת כך: אם הצורה של הדמות לא זהה לגמרי לפנים אמיתיות של אדם, אין בכך איסור. ולכן, בפסלוני החסידים, וכך גם ברוב הבובות שמשמשות לקישוט או למשחק, אין בעיה – מפני שהפנים שלהן לא זהות בדיוק לפני אדם אמיתיות אלא רק דומות ומזכירות צורה של פנים אנושיות.

בכל מקרה, אם תרצי לעשות את הדברים בצורה מושלמת, הפתרון המקובל בהלכה הוא לפגום אפילו מעט בפני הבובה או הפסלון – ואז בוודאי אין שום בעיה בהחזקה של הבובה, כי אין כאן פני אדם מלאות.

מקורות: שולחן ערוך, חלק יורה דעה, סימן קמא, סעיף ד. ברכי יוסף, שם. פתחי תשובה, שם.