אל תהיה שיפוטי או ביקורתי, אלא אם כן אתה במקרה שופט. אז ורק אז – זהו תפקידך.

פרשת השבוע (דברים ט"ז, י"ח – כ"א, ט') עוסקת ב הציווי האלוקי למנות שופטים בכל עיר וכפר, שידונו ויפסקו, וישמרו על חברה אזרחית צודקת ומאורגנת. מעניין לראות שאנו קוראים על כך בשבוע הראשון של חודש אלול, החודש שבו עלינו להתכונן ברצינות לימים הנוראים, ימי הדין המתקרבים, ראש השנה ויום כיפור.

ישנם הבדלים משמעותיים בין שופטים בשר ודם לבין האלוקים, שופט כל הארץ. בבית משפט ארצי, אם אחרי משפט הוגן הנתבע נמצא אשם, אין מקום לרחמים. החוק הוא חוק ויש לקיימו. יכול להיות שהנאשם יזיל ים של דמעות, אך אפילו שופט אנושי הבטוח שאכן החרטה שלו אמיתית ורגשות החרטה שלו נוגעים ללבו, אינו יכול לעשות משהו מבחינה חוקית. אחרי הכל, עליו לקבל החלטה על פי מה שעיניו רואות. נראה לו שהעבירה אכן נעברה. אך החרטה – מי יודע? אולי הוא שחקן טוב והוא רק מעמיד פנים מלאי חרטה? אולם שופט כל הארץ, הקדוש ברוך הוא, אכן יודע אם הנאשם באמת מתחרט או מעמיד פנים. לכן, רק הוא יתברך, יכול לסלוח. ולכן, במשפט שמים, התשובה מועילה.

המהר"ל מפראג מביא כי רק השם יכול לשפוט את מעשי האדם כמכלול. כל אחד מאיתנו יש בו טוב ורע. אפילו אלה שחטאו יכולים להיות בעלי מעשים טובים שיאזנו את הרעים. אולי אפילו מעשה טוב אחד היה כה חשוב שהוא לבדו יכול להוות משקל נגד מכריע. הנקודה היא, שרק הקב"ה יודע. רק הוא יתברך יכול לשפוט את האדם בהקשר של כל חייו וכל מעשיו, הטובים והרעים.

מטרתנו היא ללכת באותה דרך של המשפט השמימי. עלינו לנסות להסתכל על האדם בכללותו. אתה חושב על אדם מסוים שהוא רע, אך האם הוא באמת כולו רע? האם יש לו תכונות טובות המכפרות על הרוע שבו? ודאי שיש בו גם טוב. וכך יש לראות אותו.

מורה אחד עשה ניסוי. הוא החזיק בידו צלחת לבנה והראה אותה לתלמידיו. במרכז הצלחת היתה נקודה קטנה שחורה, והוא ביקש מהכיתה לתאר מה הם רואים. תלמיד אחד אמר שהוא רואה נקודה שחורה. תלמיד אחר אמר שזו אולי מטרה במטווח. תלמיד שלישי חשב שהצלחת מלוכלכת או פגומה. לאחר ששמע את תשובות תלמידיו שאל המורה: "האם אף אחד מכם לא ראה את הצלחת הלבנה?"

יתכן שהיתה שם נקודה שחורה, אבל בעיקר היתה זו צלחת לבנה. מדוע אנו רק רואים את הלכלוך? הבה נלמד למצוא את הטוב אצל הזולת. אף אחד אינו מושלם, אפילו לא אנחנו עצמנו. הבה לא נהיה כל כך שיפוטיים וביקורתיים כלפי האחר. הבה ננסה לראות את הטוב בזולתנו.