המשנה במסכת אבות אומרת: "עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות".

הרבי מליובאוויטש מציין1 שבמילים אלו המשנה מעניקה לנו מתכון כיצד להתייחס לכל אדם אותו נפגוש.

יש אנשים צדיקים, כאלו שראוי להסתכל עליהם בהערצה ולחקות את דרכיהם. כשאנו פוגשים דמות מיוחדת כזו עלינו לקיים את החלק הראשון ו"לעשות לנו רב", לקבל אותם כדמות ממנה נשאוב הערצה והשראה.

אחרים הם אנשים ברמה שלנו, כאלו המתמודדים עם אתגרים עמם גם אנו מתמודדים; הם אלו שנרצה להתחבר אליהם ו"לקנות" אותם כחברים. כי אם אנו רוצים להתעלות בעבודת הבורא ובלימוד התורה, אנו חייבים חברים טובים שיוודאו שנישאר ממוקדים.

ויש את הסוג השלישי. אנשים כאלו שלא מעוררים בנו השראה, ואפילו איננו מוצאים בהם שום דמיון אלינו. הם אנשים חוטאים, כאלו שנמצאים ברמה רוחנית נמוכה במיוחד.

אולי נביט עליהם בעין רעה?

מסיימת המשנה ואומרת כי גם על האנשים האלו יש להסתכל במבט חיובי. יש לדון גם אותם לכף זכות.

כך, העניקה לנו המשנה כלים כיצד להתייחס לכל אדם עמו ניפגש בחיינו.