© אהובה קליין
© אהובה קליין

בציור: בצלאל ואהליאב, האמנים שעמדו בראש הכנת המשכן וכליו.