פרשת השבוע עוסקת בחטא העגל, ואך טבעי הוא שגם ההפטרה עוסקת בעבודה זרה שעבדו היהודים שנים רבות לאחר מכן.

הרקע להפטרת פרשת כי תשא:

הימים ימי שלטון אחאב בממלכת ישראל. יחד עם אשתו איזבל, הוא הפיץ את עבודת האלילים ובמיוחד פולחן הבעל. כדי להראות לו שרק בורא העולם הוא השליט היחיד, מביא אליהו הנביא בצורת קשה שנמשכת שלוש שנים. כאשר אחאב פוגש באליהו בסופו של דבר, מציע לו אליהו לכנס את נביאי הבעל ואת כל עם ישראל כדי לברר אחת ולתמיד מיהו האלוקים האמיתי.

ההפטרה נפתחת כאשר אליהו הנביא, נביאי הבעל ועם ישראל ניצבים על ראש הכרמל. אליהו משתמש במשפט הידוע כדי להוכיח אותם: "עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם ה' הוא האלוקים – לכו אחריו, ואם הבעל – לכו אחריו!"

לאחר-מכן אליהו מציע כי כל צד יבנה מזבח ויקריב עליו קורבן. האלוקים אשר ישלח אש מן השמים שתאכל את הקורבן – הוא האלוקים.

נביאי הבעל בונים מזבח ושוחטים את קורבנם. במשך שעה ארוכה הם מבצעים פולחנים אליליים שונים אך לשווא, האש לא יורדת. אליהו מהתל בהם: קיראו בקול גדול אל אלוקיכם, אולי הוא עסוק או ישן ולא שומע אתכם...

לאחר-מכן אליהו בונה מזבח, חופר תעלה ושופך על המזבח כדי מים. הוא נושא תפילה לבורא העולם וכשהאש יורדת מן השמים כל הנוכחים מכירים באלוקים האחד והיחיד ומכריזים: "ה' הוא האלוקים!"