האזהרה שהזהרנו מלרצוח זה את זה, הוא אמרו: "לא תרצח" (שמות כ, יג; דברים ה, יז). והעובר על לאו זה - נהרג בהכאה מן הצוואר.

אמר יתעלה: "מעם מזבחי תקחנו למות" (שמות כא, יד). וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מסנהדרין ובפרק ב' ממכות.